Kontakt z administratorem strony w sprawie reklamy lub innej formy współpracy możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@wkapturze.pl